Btk. 167. Gondozási kötelezettség elmulasztása

Btk. 167. Gondozási kötelezettség elmulasztása

Btk. 167. § Aki állapotánál vagy idős koránál fogva önmagáról gondoskodni nem tudó személlyel szemben gondozási kötelezettségét nem teljesíti, és ezáltal a gondozásra szoruló életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Back