Btk. 317. Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása

Btk. 317. Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása

Btk. 317. § Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy terrorcselekmény elkövetése készül, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Back